Press "Enter" to skip to content

Ajutorul de înmormântare a fost majorat în 2022. Cati bani primesc cei care au un deces în familie și ce acte sunt necesare

Valoarea ajutorului de deces acordat de stat a crescut de la 1 ianuarie 2022, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii bugetului asigurărilor sociale.

Astfel, valoarea integrală a acestuia a crescut cu 13 procente, de la 5.380 de lei la 6.095 de lei, informează Avocatnet.

În funcție de situație, ajutorul de deces poate avea două valori:

– suma de 6.095 de lei va fi acordată persoanelor asigurate în sistemul public de pensii sau în cazul decesului un pensionar

– suma de 3.048 de lei va fi acordată în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului

Potrivit legii, ajutorul de deces trebuie să fie egal cel puțin cu valoarea salariului mediu brut.

Ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor documente transmise fie prin serviciile poștale, fie în format electronic, pe baza certificatului de deces. Ajutorul se achită în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

Cum poți obține ajutorul de deces / înmormântare?

Actele necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

  • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  • certificat de deces (original şi copie);
  • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
  • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
  • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
  • dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

 

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page