Press "Enter" to skip to content

La cât a crescut, de la 1 ianuarie, ajutorul de deces acordat de Casa de Pensii. În cât timp poate fi solicitat

Cuantumul ajutorului de deces care se acordă de către Casa de Pensii în cazul decesului persoanei asigurate sau al pensionarului, sau în cazul decesului unui membru de familie al persoanei asigurate sau al pensionarului, a crescut de la 1 ianuarie 2024.

În cursul anului 2023 cuantumul acestui ajutor acordat în cazul decesului pensionarului/asiguratului a fost 6.789 lei (iar în anul 2022 – 6.095 lei ), valoarea crescând de la începutul acestui an la 7.567 lei. Pentru decesul unui membru al familiei pensionarului/asiguratului, cuantumul, care reprezintă 50% din ajutorul acordat în cazul decesului pensionarului, a ajuns, astfel, la 3.784 (comparativ cu 3.395 în anul 2023) lei, anunță reprezentanții Casei de Pensii Olt. Valoarea acestui ajutor se raportează la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, creșterea valorii acestui indicator ducând, astfel, la creșterea cuantumului ajutorului de deces.

Ajutorul se acordă unei singure persoane

Ajutorul de deces se acordă, pe bază de cerere, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie aflat în întreținerea acestora, care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Ajutorul de deces se acorda unei singure persoane, fie că este vorba despre unul dintre soți, copiii, părinții decedatului sau a oricărei persoane care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile de deces”, mai  precizează reprezentanții CJP Olt.

Important de știut este și faptul că acest ajutor de deces poate fi solicitat în termen de 36 luni de la data decesului. 

Pentru acordarea acestui ajutor lista documentelor care se depun la  Casa Județeană de Pensii este:

    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces;

    b) certificat de deces;

    c) act de identitate al solicitantului;

    d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul;

    e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

În 2023, Casa Județeană de Pensii Olt a acordat în total 5.028 ajutoare de deces, majoritatea covârșitoare reprezentând-o ajutoarele acordate în cazul decesului pensionarului/asiguratului – 4.629. În 202 cazuri s-a asolicitat ajutor în cazul decesului asiguratului, iar 197 au fost ajutoare de deces acordate în cazul decesului membrilor de familie ai pensionarilor/asiguraților.

Numărul ajutoarelor de deces acordate de către CJP Olt este cu aproximativ 700 mai mic decât cel al ajutoarelor acordate în anul anterior (2022).

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page