Press "Enter" to skip to content

Ce trebuie să pui la ușa de la intrare în casa ta de Înălțarea Domnului?

Înălțarea Domnului se celebrează în anul 2023 la data de 25 mai, la 40 de zile după Paștele Ortodox, iar acestea sunt cele mai cunoscute tradiții.

Înălțarea Domnului este sărbătorită în fiecare an într-o zi de joi, la exact 40 de zile după celebrarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Acestea sunt cele mai cunoscute tradiții și obiceiuri pe care românii le practică în această zi.

Înălțarea Domnului este o sărbătoare foarte importantă pentru credincioși, iar din acest motiv, românii țin cont de anumite tradiții și obiceiuri.

Oamenii trebuie ca în această zi să nu facă treabă în gospodărie, iar nici rufele nu se spală deoarece aceste două activități pot aduce ghinioane și necazuri. Credincioșii din unele zone ale țării obișnuiesc să pună la ușa de la intrare a casei frunze de nuc sau frunze de alun pentru a feri locuința de spiritele rele.

Această zi este foarte bine ca oamenii să vopsească ouă roșii pentru a simboliza sângele vărsat de Iisus Hristos pe cruce, iar acestea trebuie să fie consumate alături de cei dragi sau membrii familiei în semn de bucurie și împăcare.

În ziua Înălțării Domnului, oamenii trebuie să împartă ceapă verde și rachiu pentru cei care sunt trecuți la cele veșnice, astfel încât sufletele acestora să ajungă în Rai.  

Înălțarea Domnului mai este cunoscută în popor și sub numele de Ispas, un cioban ce s-a ascuns după pietre și a văzut momentul în care Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor. Ispas a urmărit evenimentul în care Iisus S-a ridicat la ceruri, urmând să povestească mai departe ce a văzut.

„Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui! În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri. Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei?

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământești şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer, grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti; că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri, unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page