Press "Enter" to skip to content

Actele necesare pentru persoanele care vor șomaj în 2024. Ce trebuie să știe cei care nu au un loc de muncă

Există mai multe acte necesare pentru persoanele care vor să beneficieze de ajutorul de șomaj în anul 2024. Iată ce trebuie să știe cei care nu au un loc de muncă în prezent și își doresc acest ajutor de la stat!

  • Actele de care au nevoie persoanele care vor șomaj în 2024
  • Ce criterii trebuie să îndeplinească cei care vor ajutor de la stat

Persoanele din România care nu sunt angajate pot primi sprijin financiar din partea statului. Documentele care sunt necesare nu sunt deloc multe, iar procesul de solicitare a ajutorului financiar este simplu. Iată ce ar trebui să ai în vedere dacă vrei șomaj în anul 2024!

Actele de care au nevoie persoanele care vor șomaj în 2024

Actele de care au nevoie persoanele care vor șomaj în anul 2024 sunt următoarele:

-Cerere-tip;

-Actul de identitate (în original);

-Actele de studii și de calificare (în original, dar și în copie);

-Adeverință medicală din care să rezulte că ești clinic sănătos sau apt de muncă ori că ai eventuale restricții medicale;

-Actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să reiasă că nu realizezi venituri sau că realizezi din activități monitorizate legal, dar suma rezultată în urma acestora nu depășește valoarea indicatorului social de referinta (ISR) – 598 de lei;

-Cartea de muncă în original și copie;

-Dispoziţie (decizie) eliberată de la ultimul loc de muncă, din care să rezulte data şi motivul încetării raportului de muncă sau de serviciu; Adeverinţă că s-au plătit contribuţiile la fondul asigurărilor de şomaj, obţinută de la ultimul loc de muncă.

Ce criterii trebuie să îndeplinească cei care vor șomaj

Ajutorul de șomaj reprezintă o modalitate de protecție socială disponibilă pentru cei care nu au un loc de muncă. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 65 de ani pot solicita acest ajutor.

Persoanele interesate să primească ajutor de șomaj trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

-pot beneficia de ajutorul de șomaj cei care au contribuit la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni înaintea depunerii cererii pentru această indemnizație de șomaj;

-în momentul depunerii dosarului pentru solicitarea ajutorului de șomaj, solicitantul nu trebuie să aibă venituri sau să genereze venituri sub valoarea indicatorului social de referință (ISR);

-cei care doresc să depună dosarul pentru obținerea ajutorului de șomaj trebuie să fie conștienți că nu pot solicita indemnizația în cazul în care refuză un loc de muncă corespunzător nivelului lor de educație sau refuză să participe la programe de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You cannot copy content of this page